FORMÅL                                                                                                

Korets formål er å fremme mannskorsangen og godt kameratskap.

KJENNETEGN

  • Koret har et bredt og underholdende repertoar med forkjærlighet for det rytmiske
  • Koret har 33 sangglade medlemmer
  • Koret inspireres av å synge for et publikum
  • Koret er mannskor
  • Koret arrangerer konserter, festivaler og stevner
  • Koret har egne unike arrangementer
  • Koret tilrettelegger sosialt samvær for medlemmene


HISTORIKK

Koret ble stiftet 19. januar 1993 av noen sangere med bakgrunn i Bryn Mannskor. Stifterne ønsket å starte et kor med annen image og repertoar. Vedtekter og organisasjon ble bestemt. Arbeidsoppgaver for styret og valgkomiteen ble vedtatt. Senere år er det etablert en arrangementkomite og et sangutvalg med tilhørende mandat.

Korets første dirigent Ola Sæther ledet koret den første tiden. Han ble avløst av Fredrik Otterstad som dirigerte koret frem til Eilif Folning overtok i 1995. Han ble høsten 1998 avløst av dirigent Svein Arne Lindemark som har arrangert de fleste av sangene i repertoaret. Svein Lindemark er avløst av dirigent Maria Haug september 2012. Maria Haug har gjennomført forskjellige kurs relatert til piano interpretasjon både i Bulgaria og Nederland. Hun har master grad i kirkemusikk fra NMH og er dirigent for Kolbotnkoret, Enegbakk blandakor og vikarierende dirigent for Oslo Choral selskap

Emil Rønqvist var første styreleder og er æresmedlem i koret. Rønqvist var Odin frem til 1998 da han ble avløst av Morten Olafsen og senere Bjørn Tomten. Han overlot vervet til Hans-Erik Boug i 2000. År 2004 ble Eivind Wolff valgt til styreleder. Han ble etterfulgt av Ole-Jørgen Woltmann 2006. Hans-Erik Boug ble valgt til ny styreleder våren 2008. Han ledet koret til 2014 som ble tilsammen 10 år fordelt på to perioder.  Han overlot vervet til Dan Brovold, som er korets Odin i dag.

Korets første øvelser fant sted på Nordstrand skole, men ganske tidlig i korets historie fikk koret en avtale med Norges Husmorforbund om leie av øvelseslokaler i Fagerborggaten 14. Koret måtte finne nye øvelseslokaler høsten 2008 da lokalene til Husmorforbundet skulle ombygges til kommunal barnehage. Koret har nå øvelser hver torsdag kl. 18.00 i lokaler hos Høgskolen i Oslo, Pilestredet 46, 0130 Oslo.

Odins Ravner har vært medlem av Norsk Sangerforum siden 2006. 
Koret har arrangert stevner og festivaler, holdt konserter, hatt sangoppdrag og deltatt i andre kors arrangementer. 

Hvert år har koret sin tradisjonelle lutefiskaften. I desembermåned holder Odins Ravner julekonsert for medlemmenes familie inklusive deres venner og bekjente.